vrijdag 29 september 2017

Muziek!

Vandaag hebben we een liedje geleerd over 6 heksen.
Daar hoorde natuurlijk een dansje om de heksenketel bij!woensdag 27 september 2017

Verkeersles

Nadat we al een aantal weken in de klas bezig geweest zijn met hoe we veilig kunnen oversteken , hebben we dat gisterenin de praktijk gebracht.
We hebben geteld hoelang het duurt voordat een auto die net  Het Westeraam gepasseerd is bij de zebra is en hoeveel tellen we nodig hebben om rustig te kunnen oversteken.Vanaf volgende week verschijnen deze berichten op het klassenboek. Jullie hebben daar allemaal een mail over gehad.

vrijdag 22 september 2017

Oproep!Oudercommissie zoekt nieuwe leden

In verband met het vertrek van een drietal leden zijn we op zoek naar twee of drie ouders die de oudercommissie willen versterken.
Het zou fijn zijn als een van de nieuwe leden de rol van penningmeester op zich wil nemen.

Wat houdt het in?
De Oudercommissie (OC) van de Wegwijzer organiseert jaarlijks in samenwerking met het team diverse activiteiten, zoals de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en de jaarlijkse spelenavond. Ook zorgt de OC voor de aankleding van de school en de raamversieringen.
Aan het begin van elk schooljaar worden de taken verdeeld. Niet iedereen hoeft overal bij te helpen. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld bij twee activiteiten te ondersteunen.
De OC vergadert ongeveer 6 maal per jaar op maandagavond.
Daarnaast komt een deel van de commissieleden tussendoor bij elkaar voor de voorbereiding van specifieke activiteiten.

Heb je zin om de OC te komen versterken of wil je meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Nieke van Lin, secretaris OC, via niekevanlin@hotmail.com.
 
Dinsdagavond is onze jaarlijkse informatieavond. In 2 sessies vertel ik dan wat het programma van groep 3 is. De avond begint om 7 uur en zo kwart over 8 is het tweede gedeelte.In de pauze wordt de invulling door de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad geregeld.

Maandag is Ingrid niet voor mijn groep; Carolien is er dan.

Op 3 en 12 oktober krijgen we een dansworkshop die gegeven wordt door studenten van de dansacademie. Dat gebeurt in de kleutergymzaal; het is dan wel fijn als de kinderen die dagen sportschoenen aan of mee hebben.

In de gang  hebben we een speelhoek gemaakt die past bij het thema van kern 2. Er mogen dan tijdens het werken met het planbord steeds 2 kinderen uit elke groep in spelen. We vonden dat wel een goed plan om zo de kinderen uit beide groepen met elkaar in contact te laten blijven.

vrijdag 15 september 2017

   
Dat er hard gewerkt wordt in onze groep hebben jullie al kunnen zien aan het schrijfboekje wat vandaag mee naar huis kwam. Komende week ronden we ook de eerste kern van het leesprogramma af. We hebben al een toets op de computer gemaakt en dinsdag gaan we een woordjesleestoets doen. Deze woorden komen ook mee naar huis. Daaruit kunnen jullie zien hoeveel woorden er in 1 minuut gelezen zijn en hoe de beoordeling daarvan is. Deze zet ik er al tijd in letters op, dus: u(itmuntend), z(eer)g(oed), g, rv, v, m en o.De laatste letters spreken voor zich.
In kern 2 leren we:teen, buik, neus en oog. De 2-klanken komen er dus bij!

Ook met rekenen gaan we de vierde week in en die wordt ook afgesloten met een toets.

Vandaag hebben 2 kinderen een briefje meegekregen voor de boekbespreking. Het is de bedoeling dat ze over de plaatjes uit een boek vertellen; aan het eind mag een stukje worden voorgelezen, maar dat hoeft nu (nog)niet.

Vandaag hebben we ook een muziekles gedaan met als onderwerp:ritme!
Het klonk geweldig!


vrijdag 8 september 2017

Maandag: gymdag!

Maandag gaan we voor het eerst naar de gym. Voor onze groep betekent dat we meteen om half 9 vertrekken( naar de gymzaal in het Westeraam).
Wanneer de kinderen op school komen, kunnen ze hun jas aanhouden. Het eten voor de eerste pauze mogen ze dan op hun eigen tafel zetten; wanneer ze terugkomen, gaan ze in de kring en eten ze vervolgens.

Deze week leerden we de woorden vis en sok; met alle letters kunnen we nu al heel veel nieuwe woorden maken.
Komende week staan aan, pen en en centraal!
Ook hebben we al de schrijfletter v, s en r geleerd.

Tijdens het rekenen hebben we gewerkt aan de getallen in de getallenrij tot 20 en hebben we gekeken naar welke kleren passen en welke niet. Het verwoorden is dan ook heel belangrijk.